Personal Branding gaat over jezelf onderscheiden, zichtbaar worden op de voor jouw unieke waarden. Want kwaliteiten en talenten hebben we allemaal en de kern van Personal Branding is dat die talenten en vaardigheden gezien mogen worden. Jij kiest ervoor om die te laten zien of niet. Wat je niet bewust kiest zijn je drijfveren. Voor gedrag kun je wél kiezen. Brand Me Up gaat een serie trainingen geven in samenwerking met Jolande Bernards, drijfveren specialist.

Jolande helpt mensen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling door ze inzicht te geven in hun drijfveren en met dat inzicht hun gedragsrepertoire uit te breiden of te verbeteren. Dat gebeurt met Management Drives: een kleurenmethodiek die op basis van een online test drijfveren van individu en team in kaart brengt. Drijfveren zijn richtinggevers voor gedrag. Dat gedrag is niet altijd constructief of passend bij team, omgeving of taak. Samen met een medewerker en/of team gaan we aan de slag om die passendheid te realiseren of handreikingen te bieden voor constructief gedrag om zo (team)effectiviteit te vergroten.

Resultaten:
Betere (team) resultaten
Betere samenwerking
Betere organisatiecultuur
Beter afgestemd leidersschap
Betere match medewerker -taak/omgeving

Door deze benadering ontstaat een actieve houding, resultaat en vooral ook: plezier.

Inzicht in je drijfveren en gedrag en in dat van anderen is een goede start voor bewust aan de slag gaan met Personal Branding. Je gedrag bepaalt immers voor een groot deel de wijze waarop anderen je beoordelen. Een gratis online drijfverentest vind je op de website van Driver’s Seat

Door redactie