Jezelf als een aantrekkelijk merk neerzetten op internet is een vak apart en is tijdrovend. Maar eenmaal bezig is het vooral ook leuk! Internet-communities, vriendensites, blogs en social media: het open karakter en de laagdrempeligheid spreken veel mensen aan om mee te doen. Niet meedoen wordt meer en meer een handicap.
De kunst om jezelf te zien en verder te ontwikkelen als sterk merk (Personal branding) is daarbij erg nuttig. Laat je op ideeën brengen door vijf tips.

 1. Een sterk merk ondersteunt de business
  Een sterk merk zijn is geen doel op zich. Een merk symboliseert slechts waar je voor staat. Formuleer persoonlijke doelstellingen voor de komende jaren helder. Wat is jouw visie op het vakgebied? En welke strategie moet worden gehanteerd om de persoonlijke doelstellingen te realiseren?
 2. Een sterk merk heeft een goede relatie met alle doelgroepen en kent hun behoeften
  Een sterk merk wordt gekenmerkt door het feit dat anderen zich sterk emotioneel met je verbonden voelen. Inventariseer welke mensen nodig zijn om de persoonlijke doelstellingen te realiseren. Verken en formuleer hun belangen.
 3. Een sterk merk is uniek en relevant
  Een sterk merk is goed ‘gepositioneerd’. Daarmee wordt bedoeld dat het merk een unieke onderscheidende en relevante positie inneemt in het brein van de doelgroep(en). Idealiter leidt dit tot een voorkeurspositie op het moment dat er een (aankoop) beslissing moet worden genomen. Een goede merkpositionering sluit enerzijds aan op de identiteit van het merk en/of de organisatie (bijv. de bijzondere cultuur of competenties). En anderzijds op de behoeften van de doelgroep(en).Analyseer jouw bijzondere kerncompetenties, persoonlijke waarden en eigenschappen. Waarin schuilt de kracht en wat is de unieke toegevoegde waarde. Zorg ervoor dat dit helder, krachtig en aantrekkelijk wordt geformuleerd.
 4. Een sterk merk manifesteert zich consistent
  Waar het merk voor staat is één ding; zorgen dat dit beeld elke dag weer wordt bevestigd is een twee. Sterke merken zijn dan ook vaak een toonbeeld van jarenlange consistentie. In communicatie, product- en prijsbeleid, gedrag van medewerkers, winkelinrichting, e.a. Werk aan consistentie in de persoonlijke communicatie, gedrag, presentatie, e.d. Waar je voor staat moet in de gehele profilering worden uitgeademd. Elke dag opnieuw moet duidelijk zichtbaar zijn wat jouw unieke toegevoegde waarde is.
 5. Een sterk merk zorgt ervoor dat zij verleidelijk blijft
  Sterke merken zijn in staat om de doelgroep positief te blijven verrassen. Zonder vernieuwing bestaat het risico dat het te voorspelbaar en saai wordt. Het ontwikkelen van innovatieve marktproposities is dan ook een krachtige strategie om de merkessentie verder te versterken.

Heb je er wat aan? Leuk als je het ons laten weten! @kenjemerk of FB

Door redactie